Ideą Access Consciousness™ jest stworzenie świata miłości i jedności, świata wolnego od osądów, krytyki, pełnego tolerancji i czystej świadomości patrzenia na rzeczywistość taką, jaka jest.


„Świadomość to umiejętność bycia obecnym w każdym momencie życia, bez oceniania siebie, czy innych. To umiejętność przyjmowania wszystkiego, nie odrzucania niczego i tworzenia wszystkiego, czego oczekujesz w życiu – lepszego niż masz obecnie, lepszego niż możesz sobie wyobrazić.”

Gary M. Douglas

Access Consciousness®

Access Consciousness oferuje pragmatyczne narzędzia do zmiany wszystkiego w Twoim życiu, czego do tej pory nie byłeś w stanie zmienić.

W Access Consciousness znajdziesz sposoby na to, jak stać się totalnie świadomym i zacząć funkcjonować jako świadome, nieograniczone istnienie, którym naprawdę jesteś.

Naszym celem w Access jest kreować świat Świadomości i Jedności.

Świadomość i Jedność zawierają wszystko i niczego nie oceniają. To umiejętność bycia obecnym w każdym momencie swojego życia, nie oceniając niczego i pozwalając całemu Wszechświatowi być tym, czym jest. Jeśli nie masz żadnego osądu wobec czegokolwiek, wtedy możesz zobaczyć wszystko takim, jakie jest, a nie takim, jak chcesz, żeby było lub jakie powinno być. W takiej przestrzeni możesz transformować i zmieniać wszystko, co tylko chcesz i kreować wszystko, czego pragniesz w swoim życiu – jeszcze wspanialsze niż to, co jest obecnie wokół Ciebie i w jeszcze większej ilości, niż możesz to sobie wyobrazić.

Naszym celem w Access jest pokazać Ci Twoją moc.

Wszystko w Access Consciousness jest po to, byś uświadomił sobie fakt, że możesz postrzegać, wiedzieć, być i otrzymywać wszystko bez żadnych ograniczeń. Chodzi tutaj o to, byś na każdym kroku pamiętał o tym, że ty wiesz. Gdy każdy z nas, jeden po drugim, sięgamy naszej wspaniałości, automatycznie powstają nieograniczone możliwości dla wszystkich.

Naszym celem w Access jest Być Sobą i Zmieniać Świat.

Masz zdolność zmieniania świata i każdego, kto jest wokół Ciebie poprzez energię, którą możesz się stać. Jeśli wkroczysz do pokoju pełnego przerażonych ludzi, panika odejdzie dzięki Twojej energii, jeśli tylko zechcesz nią być. Musisz jednak sam tego chcieć, by stać się tak potężnym, że nic nie będzie w stanie zatrzymać Ciebie – świadomości, którą jesteś.

A jeśli to właśnie ty, będąc sobą, jesteś darem i zmianą, której potrzebuje ten świat?

Czy wiesz, że Access Consciousness jest już dostępny w 46 krajach?

Access Consciousness, którego założycielem jest Gary Douglas, narodził się w 1990. Od 18 lat jego współtwórcą jest Dr Dain Heer. Dzisiaj Access rozwija się w wielu krajach na całym świecie.

informacje o Access Consciousness pochodzą z oficjalnej strony: http://pol.accessconsciousness.eu/access-consciousness/


Drukuj